Om Norrbyskär


Historia

Norrbyskär är en ö med intressant historia i Västerbottens skärgård. Här byggdes en gång Europas största ångsåg. På mindre än 10 år byggdes ett komplett sågverkssamhälle med kyrka, skola, affär och bostäder. 

När Frans Kempe påbörjade sitt stora projekt Mo Ångsåg på Norrbyskär med målsättningen - ett utopisk samhälle med storsågverk i kombination med ett mönstersamhälle var han tidigt ute med sina sociala tankar. Besökarna idag fascineras av arkitekturen, de sociala strukturer och kvarlämnar som idag finns över hela ön.

"Kusligt och ensligtför folket kan det nog bliva de första åren, men då platsen blir fullt färdig och hundratals människor bo där, blir den ett centrum dit befolkningen ikring söker sig. Göres dessutom åtskilligt för arbetarnas trevnad, få de det lika bra eller bättre där än annorstädes, urståndsatta som de äro att skaffa sig rusdrycker och förstöra sina pengar på dumheter. " (Norstedt 1994 s.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långgrundsgatan 1924