Tillgänglighet


På Norrbyskärs Museum har vi ansträngt oss för att göra historien tillgänglig för så många besökare som möjligt. Museets huvudbyggnad där vi har vår servering, hantverksbutik samt konstutställning ligger på markplan och har ramper för god tillgänglighet. Naturligtvis finns det också handikappanpassade toaletter.

Färjan till Norrbyskär har en säkerhetströskel som kan vara svår att ta sig över, men det finns en ramp att använda för det och färjekarlar som gärna hjälper till.

Vägen från färjan till museet är inte lång, men en mindre backe utmed grusvägen kan för en del besökare vara svår att orka med, därför finns det möjlighet att beställa transport med vårt rundturståg direkt i anslutning till färjan. Mer information om det ges av bokningen, på telefon nummer: 090-18 57 10.