Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete

Vi är en del av Västerbotten Experience. Det betyder att hos oss erbjuds du genuina upplevelser av Västerbottnisk kultur och natur. Som en del Västerbotten Experience bygger vi vår verksamhet på hållbarhet. Och med västerbottnisk livsstil och gästvänlighet i fokus.

Stiftelsen skall arbeta med långsiktigt miljötänk som tar hänsyn till såväl miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. I detta arbete ska effektivisering, kretsloppsanpassning, resurshushållning och gällande lagstiftning vara ledord.

Vi arbetar för för en levande landsbygd som värnar om natur och kulturmiljö ur ett långsiktigt perspektiv. Vi arbetar därför nära lokalbefolkningen och samverkar med andra näringsidkare för att bidra till den ekonomiska utvecklingen. Lokala råvaror och produkter som återspeglar den kultur som funnits på Norbyskär tas alltid i beaktning vid inköp eller samarbeten.

Stiftelsen är också kunskapsförmedlare med lokal förankring i trakten och vår verksamhet sker i samverkan med lokalsamhälle och markägare. Vårt uppdrag är att erbjuda autentiska upplevelse som inte förvanskar öns historia sett ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Vi vill att våra gäster skall uppleva att besöket levt upp till deras förväntningar och kundomdömen sammanställs och tas i beaktning för att säkerställa kvalitén i verksamheten.

västerbotten experience

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt