Vår historia

Vår historia

En kort färjetur och du anländer till Norrbyskär – en ö med fascinerande historia i Västerbottens skärgård. Här byggdes en gång Europas största ångsåg, ett komplett sågverkssamhälle med kyrka, skola, affär och bostäder för 1500 invånare.

Men det som gör Norrbyskär till en speciell plats är egentligen inte själva sågverket. Sågverkssamhällen av det här slaget fanns det många av längs Norrlandskusten runt sekelskiftet. Det speciella med Norrbyskär är istället att samhället blev som en egen liten värld – en värld som var noga uttänkt av Frans Kempe själv. Sammanhållningen var stark, och arbetarna hade förmåner som arbetare på fastlandet ofta inte hade. Lönen var relativt hög och man fick gratis boende som var av en hög standard för att vara den här tiden. Arbetarna fick också tillgång till ved, sjukvård och land att odla på. De arbetare som bodde här var gynnade, på många sätt.

Men det var också ett samhälle som präglades på olika sätt av en stark social kontroll. Skulle man bo här och ta del av förmånerna behövde man rätta sig i ledet och följa reglerna.

”Kusligt och ensligt för folket kan det nog bliva de första åren, men då platsen blir fullt färdig och hundratals människor bo där, blir den ett centrum dit befolkningen ikring söker sig. Göres dessutom åtskilligt för arbetarnas trevnad, få de det lika bra eller bättre där än annorstädes, urståndsatta som de äro att skaffa sig rusdrycker och förstöra sina pengar på dumheter. ” (Norstedt 1994 s.17) 

Besökarna idag förundras av Norrbyskärs historia- samhället som försvann lika plötsligt som det byggdes upp. Besök oss du med och låt dig fängslas av arkitekturen, och kvarlämningarna som än idag finns kvar på Norrbyskärsöarna.

Vill du besöka oss, kolla in färjetiderna!

Stiftelsen Mo Ångsåg

Stiftelsen som driver museet består av en ideell styrelse samt en deltidsanställd föreståndare som sköter drift och administration. Alla pengar från inträden och annan försäljning går också oavkortat tillbaka in i museets verksamhet.

Så det är tack vare er besökare som museet kan fortsätta sin verksamhet. Att ni besöker, handlar, äter och leker hos oss är avgörande för att museet kan fortsätta sitt arbete med att erbjuda historiska upplevelser till nuvarande och framtida generationer”.

Vill du stötta Norrbyskär Museum?

Skänk ett bidrag, alla pengar går oavkortat till museets verksamhet och byggnader.

Swish: 123 389 9721
Märk med ”Gåva 2021”

 

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt

BOKA NU