Kundenkät dioxinsanering Norrbyskär

Sanering Norrbyskär

Sedan en tid tillbaka har det varit känt att vissa delar av Norrbyskär har förhöjda halter av dioxin i marken. Föroreningarna kommer från det träskyddsmedel som användes för att motverka röt- och skadedjursangrepp på det sågade virket. Dioxiner är giftiga, svårnedbrytbara, anrikas i näringskedjorna och lagras i fett. Cirka 90 procent av de dioxiner som vi får i oss kommer via livsmedel, framför allt fet fisk från Östersjön och Bottenviken samt mejeriprodukter. Kommunen har därför beslutat att ön nu ska saneras och detta kommer att pågå under tre års tid. Saneringen är dock planerad att pausas inför sommarsäsongen och ingen sanering sker sommartid. För att museet ska kunna göra en uppskattning om hur de kommande två säsongerna kommer att se ut vänder vi oss nu till er för hjälp. Genom att svara på dessa frågor ger ni oss en chans att planera verksamheten utifrån de nya förutsättningarna som saneringen medför.

Har du hört talas om att Norrbyskär ska dioxinsaneras ?
Har du besökt Norrbyskär någon gång de senaste 2 åren?
Vad var huvudorsakerna till ditt besök? (du kan välja flera alternativ)
Har du planerat att besöka Norrbyskär nästa år?
Skulle saneringen kunna påverka om du väljer att besöka Norrbyskär de närmaste två åren?
Exempel: Du inte vet hur ön kommer att se ut, du är rädd för att gifter sprids, besöksmålet inte upplevs lika attraktivt eller känns ön kanske mer intressant under saneringen.
Ange ett nummer från 1 till 5.
1=Inte viktigt alls 5=Väldigt viktig

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt

BOKA NU